ANDELSLAGET KNT-NET

- bygger framtidens bredband i Kronoby kommun      

         

Andelslaget KNT-Net grundades 2.5.2007. Andelslagets målsättning är att bygga ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Kronoby kommun för data, telefoni, TV mm. Andelslagets målsättning är att bygga optisk fiber till samtliga hushåll och företag samt kommunens och församlingarnas fastigheter i Kronoby kommun. Under våren 2008 kartlades i de olika byarna i kommunen intresset för en fiberanslutning. Eftersom över hälften av alla hushåll i kommunen (ca 1000 st) anmälde sitt intresse för optiskt fibernät har man fr.om. sommaren 2008 samlat in bindande anslutningsavtal. Byggnationen inleddes hösten 2008. 

Idag har andelslaget ca 700 abonnenter inkopplade i nätet.
  

******
 
Andelslaget KNT-Net ANDELSSTÄMMA månd. 18.4.2016 kl. 19.00.
Plats: Merjärv byahem, Merjärvvägen 405, Kronoby.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

Osuuskunta KNT-Net VUOSIKOKOUS ma 18.4.2016 klo 19.00
Paikka: Merjärven kylätalo, Merjärventie 405, Kruunupyy.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus

******

Läs Kommunikationsministeriets broschyr:

Snabbare på webben - Finland upp till 100 Mbit/s

******

KABELVISNING - PRISLISTA - tfn: 050 440 8290

******

 

Uppdaterat 20.1.2014